Banka Nedir?

Bankalar sermaye kaynakları, yaptıkları işler, faaliyet konuları ve işlemlerin finansal hacimlerine göre ayrılmaktadır.

BANKA VE BANKACILIK NEDİR

Banka Nedir?

Kısa bir ifade ile mevduat kabul ederek söz konusu mevduatı en verimli şekilde çeşitli kredi işlemlerinde kullanma amacı güden ya da kredi vermek veya kredi almak gibi faaliyetler yürüten kuruluşlardır. Para, kredi, sermaye gibi konularda çeşitli işlem ve düzenleme faaliyetleri yürüten ekonomik bir kuruluş şeklinde de tanımlanabilir. Bu kelime İtalyanca kelimesinden geçiş yapan bir kelime olmakla birlikte bilinmekte olan en eski banka ise Mezopotamya’da bulunan Kızıl Tapınak’tır. Yine aynı zamanda Hamurabi yasalarında da banka işlemlerinin nasıl yürütülüp, borçların nasıl tahsil edileceği ve komisyonların nasıl belirleneceği konusunda da maddeler yer almaktadır. Daha sonraki yüzyıllarda bankacılık faaliyetleri zengin ailelerin uğraşmaya başladığı bir faaliyet haline gelmiştir. Modern bankacılık ise ilk olarak 1609’da kurulan Amsterdam Bankası’dır. Bunu ise 1637’de kurulan Venedik Bankası takip etmiştir. Bankacılığın gelişmesi de sahaf dükkânlarındaki ve kasalardaki gelişme sonucu 15 ve 16. yüzyıllarda ortaya çıkar. 19. Yüzyıla ise faaliyet alanları ekonomik ve ticari faaliyetlerin ve bu faaliyetlerin düzenleyicisi halini alır.

Türkiye’de Bankacılık

Osmanlı İmparatorluğu’nun son dönemlerine dek uzanan bankacılık tarihinde 1847’de İstanbul’da İstanbul Bankası olarak kurulan banka ilk banka olmaktadır.

1911 ve 1923 tarihleri arasında ise milli sermaye ile 21 banka kurulmuş olmasına karşın sektörde yer alan yabancı bankaların kredi piyasasındaki egemenliği karşısında direnememişlerdir. Ancak iflas ve tasfiye ile sonuçlanacak 18 bankası Cumhuriyet dönemine geçmiştir. Cumhuriyet’in ilanı ile de Türkiye İş Bankası, Türkiye Sanayi ve Maden Bankası da kurulmuştur.

Bankaların Görevleri

Görevleri kuruluş amacına göre farklılık gösterse de temel olarak sınıflandırılacak bir takım görevleri söz konusudur. Bu görevler; aracılık, kaynaklara akıcılık sağlanması, kişilerin ve kurumların sahip olduğu maddi varlıkların rasyonel bir biçimde kullanılmasını sağlamak, kaynak kullanımının iyileşmesini sağlamak, kısa süreli sonların uzun süreli fonlara dönüştürmek, kaydi para ya da banka parası yaratılmasını sağlamak, ulusal ya da uluslararası ticareti geliştirmek gibi görevleri bulunmaktadır. Bu görevlerin yanı sıra para politikasının etkinliğini artırmak, gelir servet dağılımını etkileme gibi görevleri de söz konusudur.

Banka Türleri

Bankalar sermaye kaynakları, yaptıkları işler, faaliyet konuları ve işlemlerin finansal hacimlerine göre ayrılmaktadır. Sermaye kaynaklarına göre bankalar milli sermaye ve yabancı sermaye ile kurulan bankalar olarak ikiye ayrılmaktadır. Bankalar yaptıkları işlere göre ise emisyon bankaları ( merkez bankaları), iş ve ticaret bankaları, tasarruf (mevduat) bankaları, ziraat ve sanayi bankaları, yatırım ve kalkınma bankaları olarak ayrılmaktadır.

Bankaların Kuruluşu

Bankaların kuruluş şartları BDDK tarafından belirlenmektedir. Türkiye’de bir bankanın kurulması ya da yabancı bir bankanın ilk şubesinin açılması için konu ile ilgili öngörülmüş şartların yerine getirilmesi koşulu ile BDDK’nın en az beş üyesinin aynı yönde oy kullanması ile izin verilir.  İzinle ilgili karar başvurunun yapıldığı ya da başvuruda eksiklik tespit edilmesi durumunda istenilen bilgi ve belgelerin tamamlanmasının ardından üç ay içinde ilgiliye bildirilir. Söz konusu eksikliklerin altı ay içerisinde giderilmemesi başvuru geçersiz sayılmaktadır.

Türkiye’de bir banka kurulması için; anonim şirket olarak kurulması, hisse senetlerinin nakit karşılığında çıkarılması ya da hepsinin nama yazılı olması gerekir. Kurucuların konu ile ilgili belirlenmiş olan şartlara haiz olması gerekir. Öngörülmüş olan faaliyet konularının planlanmış mali, yönetim ve organizasyon yapısı ile uyumu olması gerekir. Ana sözleşmenin ise kanun hükümlerine uygun olması gerekir.  Konsolide denetimine dair engelleyici herhangi bir hükmün bulunmaması gerekir.

Kredi-Sorgulama

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Next Post

Otomatik Ödeme Talimatı Nasıl Verilir?

Per Haz 13 , 2019
Otomatik ödeme talimatının insan hayatını oldukça kolaylaştıran bir yönü vardır ve bu nedenle direkt olarak banka müşterilerinin yararına olan bir sistemdir
otomatik ödeme talimatı nasıl verilr